Techninė informacija

Betono gamybą reglamentuoja:

 • LST EN 206 Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis
 • Žaliavų standartai:
 • LST EN 13139 - Skiedinio užpildai
 • LST EN 12620 - Betono užpildai
 • LST EN 197- Cementas (įprastinis). Sudėtis, techniniai reikalavimai, atitikties požymiai  

Įmonėje yra įdiegta:

 • LST EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) - Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai
 • LST EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015) - Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės
 • LST ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018) - Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir taikymo nurodymai
 • LST EN ISO 19011:2018 (ISO 19011:2018) - Vadybos sistemų audito gairės
Betono žymėjimas

Betono žymėjimo pavyzdys pagal LST EN 206 - Lietuvos standartas LST EN 206  Betonas. 1 dalis.
Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis, taikomas kartu su LST 1974 LST EN 206 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai);

LST EN 206 - C30/37-XF2-XC4-F200-W8-Cl 0,20-D16-S3

 • C30/37 - betono gniuždymo stiprio klasė;

 • XF2 - aplinkos poveikio klasė;
 • F200 - atsparumas šalčiui (šaldymo ir (arba) atšildymo ciklai) ;
 • W8 - betono nepralaidumas vandeniui;
 • Cl 0,20 - chloridų kiekis betone;
 • D16 - didžiausias užpildo dalelių matmuo;
 • S3 - slankumo klasė.
Betono ir smėlbetonio mišiniai paruošti naudojimui

Betonų ir smėlbetonių gamybai naudojami plastikliai, kietėjimo greitikliai, oro įsiurbtuvas, vasarą - kietėjimo lėtiklis.
Šaltu metų laikotarpiu visus mišinius gaminame su prieššaltiniais priedais (iki -5oC, iki -10oC, iki -15oC).

Slankumas:

S1 10 mm - 40 mm
S2 50 mm - 90 mm
S3 100 mm - 150 mm
 

Pavadinimas  

Orientaciniai stipriai
pagal senąjį standartą           

Betono mišiniai
C8/10-XO-Cl0,2-S1-16
C8/10-XO-Cl0,2-S2-16
C8/10-XO-Cl0,2-S3-16
~ 150 kg/cm2
C12/15-XO-Cl0,2-S1-16
C12/15-XO-Cl0,2-S2-16
C12/15-XO-Cl0,2-S3-16
~ 200 kg/cm2
C16/20-XO-Cl0,2-S1-16
C16/20-(XO-XC1-XC2)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C16/20-(XC1-XC2-XC3)-XF1-F50(lt)-Cl0,2-S2-16
C16/20-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F50(lt)-Cl0,2-S3-16
~ 250 kg/cm2
C20/25-(XC1-XC2)-Cl0,2-S1-16
C20/25-(XC1-XC2-XC3)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C20/25-(XC3-XC4)-XF2-F150(lt)-W8-Cl0,2-(S2-S3)-16
C20/25-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F50(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C20/25-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F100(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C20/25-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F75(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C20/25-(XC1-XC2-XC3-XC4)-W4-Cl0,2-(S2-S3)-16
C20/25-(XC1-XC2-XC3-XC4)-W6-Cl0,2-(S2-S3)-16
~ 300 kg/cm2
C25/30-(XC1-XC2-XC3)-Cl0,2-S1-16
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-Cl0,2-(S2-S3-S4)-16
C25/30-(XC3-XC4)-XF2-F150(lt)-W8-Cl0,2-(S2-S3)-16
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F50(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F100(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-XF1-F75(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-W4-Cl0,2-(S2-S3)-16
C25/30-(XC1-XC2-XC3-XC4)-W6-Cl0,2-(S2-S3)-16
~ 350 kg/cm2
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-XF1-F50(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-XF1-F100(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2-XD3)-XF1-F75(lt)-Cl0,2-(S2-S3)-16
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-W4-Cl0,2-(S2-S3)-16
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-W6-Cl0,2-(S2-S3)-16
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-W8-Cl0,2-(S2-S3)-16
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-XF3-F200-Cl0,2-(S2-S3)-16
C30/37-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-XF4-F300-Cl0,2-(S2-S3)-16
~ 400 kg/cm2
 C35/45-(XC1-XC2-XC3-XC4-XD1-XD2)-Cl0,2-(S2-S3)-16 ~ 500 kg/cm2
C8/10-XO-Cl 0,2-S1-4
C8/10-XO-Cl 0,2-S2-4
C8/10-XO-Cl 0,2-S3-4
~ 150 kg/cm2

C12/15-XO-Cl 0,2-S1-4
C12/15-XO-Cl 0,2-S2-4
C12/15-XO-Cl 0,2-S3-4

~ 200 kg/cm2
C16/20-XO-Cl 0,2-S1-4
C16/20-XO-Cl 0,2-S2-4
C16/20-XO-Cl 0,2-S3-4
~ 250 kg/cm2
C20/25-XO-Cl 0,2-S1-4
C20/25-XO-Cl 0,2-S2-4
C20/25-XO-Cl 0,2-S3-4
~ 300 kg/cm2
Specialūs mišiniai
Hidrotechininiai betonai;
Betonas su polipropilenine ar plienine fibra
 
Statybiniai skiediniai
Bendros paskirties gamyklinis kalkių ir smėlio tinko skiedinys  
Bendros paskirties šlapias mūro skiedinys (be kalkių)

M5; M7,5; M10; M15; M20

Aplinkos poveikio klasė
Klasių
žymėjimas
Aplinkos aprašymas Pasitaikančių aplinkos klasių informaciniai pavyzdžiai
Nėra korozijos ar agresijos rizikos
XO Betonui be armatūros arba idėtinių detalių: visos eksploatacinės aplinkos, išskyrus tas, kuriose yra šaldymo ir šildymo, erozijos ir cheminis poveikiai.
Betonui su armatūra arba metalinėmis įdėtinėmis detalėmis: labai sausa.
Betonas pastatų viduje, kuriuose labai mažas oro drėgnis.
Karbonizacijos sukeliama korozija
XC 1 Sausa arba pastoviai šlapia Betonas pastatų viduje, kuriuose mažas oro drėgnis.
Betonas vandenyje.
XC 2 Šlapia, retai sausa Betono paviršiai ilgai mirksta vandenyje.
Daugelis pamatų.
XC 3 Vidutiniškai drėgna Betonas viduje pastatų, kuriuose vidutinis arba aukštas oro drėgnis.
Išorinis, pridengtas nuo lietaus betonas.
XC 4 Cikliškai šlapia ir sausa Betono paviršiai mirksta vandenyje, bet nepriklauso XC2 klasei.
Chloridų, bet ne jūros vandens sukelta korozija
XD1 Chloridų bet ne jūros vandens, sukelta korozija Atviras betono paviršius taškomas chloringo vandens purslais.
XD2 Drėgna, retai sausa Plaukimo baseinai.
Atviras betonas, veikiamas pramoninio chloringo vandens purslais.
XD3 Cikliškai drėgna ir sausa Tiltų dalys, kurias aptaško chloringas vanduo.
Grindiniai, šaligatviai.
Automobilių aikįtelių plokštės.
Jūros vandens chloridų sukeliama korozija
XS1 Veikia purslų druska, bet ne tiesioginis jūros vanduo Konstrukcijos arti kranto arba ant kranto
XS2 Pastoviai panardinta Jūrinių konstrukcijų dalys
XS3 Potvynio, purslų ir taškymo zonos Jūrinių konstrukcijų dalys
Šaldymo/šildymo poveikis be druskos arba su ja
XF 1 Vidutinis vandens įmirkis be ledo tirpinimo medžiagos Vertikalus betono paviršiai, veikiami lietaus ir šalčio.
XF 2 Vidutinis vandens įmirkis su ledo tirpinimo medžiagos Kelių konstrukcijų vertikalūs betono paviršiai, kuriuos veikia šaltis ir ledą tirpinančios druskos.
XF 3 Aukštas vandens įmirkis be ledo tirpinimo medžiagos Horizontalūs betono paviršiai, veikiami šalčio ir lietaus.
XF 4 Aukštas vandens įmirkis su ledą tirpinančiomis medžiagomis arba jūros vandieniu Kelių ir tiltų dangos, veikiamos druskų.
Betono paviršiai, tiesiogiai veikiami druskų ir šalčio.
Šalčio veikiamos konstrukcijos jūros purslų zonoje.
Cheminis poveikis
XA1 Silpno cheminio agresyvumo aplinka  
XA2 Vidutinio cheminio agresyvumo aplinka  
XA3 Didelio cheminio agresyvumo aplinka  

Mrs. Snieguolė Pazniokė

Kokybės ir saugos specialistė

Kauno ofisas Technikos g. 7k
LT-51209 Kaunas
Lietuva

Parsisiųsti